LenkaBilaBlogMoudra od jiných lidí, která mne zaujala ...

12 životních zákonů, které skutečně platí, i když v ně nevěříte

Publikované 08.09.2017 v 13:33 v kategórii SPIRITUALITA, prečítané: 67x

Třetí Newtonův zákon říká: „Proti každé akci vždy působí stejná reakce“.Nazývá se takéZákon akce a reakce. Zdaleka neplatí jenom pro fyzikální jevy. Něco velmi podobného se děje i v životě. Každý náš zamýšlený, vyslovený nebo uskutečněný čin uvádí v akci sílu, která odpovídá stejným způsobem. Podělíme se s vámi o 12 životních zákonů, které vám pomohou k většímu sebevědomí a štěstí.
12-zivotnich-zakonu
1. ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Ať vykonáme ve Vesmíru cokoli, vždycky nám to vrátit. Jestliže si tedy přejeme získat lásku, opravdové přátelství a štěstí, musíme v první řadě sami milovat své blízké, být věrnými přáteli a dělat lidi šťastnými.


2. ZÁKON TVORBY

Klíčem k náležitému vnitřnímu stavu je nezávislost na světě kolem. Aby jí člověk dosáhl, musí být sám sebou a musí se obklopovat takovými lidmi a takovými věcmi, které má doopravdy a rád a které chce ve svém životě mít.

3. ZÁKON POKORY

Situaci nedokážeme změnit do té doby, dokud ji nepřijmeme. Jestliže v někom spatřujeme pouze nepřítele, znamená to, že my sami dosud nesměřujeme k vyšší úrovni bytí.


4. ZÁKON RŮSTU

To hlavní je, abychom se změnili a vyrostli my sami, nikoli lidé, města nebo technologie kolem nás. Všechno, co máme, je život a čas, který nám byl vyměřen.


5. ZÁKON ZODPOVĚDNOSTI

Život je zrcadlo. Jestliže nezobrazuje všechno tak, jak má, znamená to, že my sami máme vnitřní problémy. Musíme přijmout svou zodpovědnost a nehledat viníky jinde.


6.ZÁKON SPOJENÍ

I když nám to, co děláme, nepřipadá zrovna významné, dělat to musíme, neboť ve Vesmíru je vše navzájem propojeno. První krok nemůže být důležitější než poslední a naopak. Oba jsou nezbytné, má-li být úkol splněn.


7.ZÁKON KONCENTRACE

Myslet současně na dvě věci najednou není možné. Pakliže se soustředíme na něco důležitého, například na hledání duchovních hodnot, nezbyde nám v mysli místo pro chamtivost nebo zlobu.


8.ZÁKON PŘIJETÍ

Skutečně rozumíme a přijímáme jenom to, co jsme poznali v praxi. Pokládáme-li něco za pravdu, ale nedokážeme to dokázat, pak máme pouze názor, nikoli znalost.


9. ZÁKON „TADY A TEĎ“

Přehrabování v minulosti a utkvělé sny o budoucnosti nás odvádějí od toho, co se děje v přítomné chvíli. Staré způsoby a chování a staré sny nám brání nalézt něco nového.

10. ZÁKON ZMĚNY

Historie se opakuje tak dlouho, dokud se z ní nepoučíme a nezvolíme jinou cestu. Opakujeme-li stále stejné jednání, nemůžeme očekávat různé výsledky.


11.ZÁKON TRPĚLIVOSTI A ODMĚNY

Jakákoli odměna vyžaduje úsilí. Radost ze života spočívá ve vytrvalé práci a vědomí, že dříve nebo později dosáhneme cíle.


12. ZÁKON VÝZNAMU A INSPIRACE

Dostává se nám pouze toho, co jsme si zasloužili. Skutečná hodnota čehokoli je rovna energii a silám, které jsme vydali, abychom to získali. Avšak pouze tomu, kdo rád dává, se může dostat něčeho inspirujícího.


ZDROJ: www.pronaladu.cz