LenkaBilaBlogMoudra od jiných lidí, která mne zaujala ...

16 podmínek lidského štěstí

Publikované 09.11.2017 v 13:22 v kategórii ŠTĚSTÍ, prečítané: 51x


Existují lidé nešťastní, kamkoli jdou. A pak lidé šťastní, kdekoli jsou. Čím to je?

Když se hledaly společné znaky šťastných lidí, nenašly se ve stavu majetku, dosaženého vzdělání, konkrétní kariérní pozice nebo místa pobytu. Lidé mladší i starší dokázali být šťastní, když našli lásku. Lidé bohatí i chudí dokázali být šťastní, když se jim narodilo zdravé dítě. Lidé vzdělaní i prostí dokázali být šťastní bez čehokoli i s čímkoli. A stejně tak se našli lidé, kterým ani láska, ani novorozené dítě, ani velké jmění, ba dokonce ani vlastní zdraví ke štěstí nestačí. Tak KDE HO TEDY HLEDAT?


Tak dlouho vědci bádali, až objevili 16 podmínek, které dělají každého člověka vnitřně šťastným. 

Paradoxně nejsou k nalezení nikde kolem něj, pouze v něm. Ano, štěstí za námi nemůže odněkud přijít. Štěstí může pouze z nás vzejít.Na těch 16 pilířích stojí  unikátní štědrovečerní dárek pro Vaše blízké, které občas tlačí úzkost, pochybnost, pocit, že něco už nezvládnou, nepřekonají, nevydrží, že všechno krásné už bylo. A přitom… změnu budou mít nadosah ruky.


Všichni víme, jak je důležitá podpora. Podržet člověka, když se něco zkazí. Připomenout mu, co vinou okamžitých emocí zapomněl. 

4 x 4 pilíře vnitřní spokojenosti

Nedávno objevená formule šťastného lidského života od Alberta Einsteina je složená ze dvou vět:


1/ „Klidný a skromný život přináší víc radosti než honba za úspěchem, z níž plyne jen věčný neklid.“

2/ „Kde je vůle, tam je cesta.“


Jak to ale uvést do praxe? Proběhne ta změna v nás jen tak?

Vyžaduje AKTIVNÍ PRÁCI s  naší myslí, duší a srdcem. 

Rozhodně NESMÍME NIC PONECHAT NÁHODĚ ! 

NEZAPOMENOUT, že  kdykoli chceme posílit své přednosti, nebo omezit své slabosti, potřebujeme plán. Copak napoprvé správně upečeme koláč bez receptu? Napoprvé opravíme převodovku auta bez manuálu? Napoprvé projdeme divočinou bez mapy? 


Umění být šťastný je dovednost. 

Každá dovednost se dá naučit. Smiřme se však, prosím, s tím, že ne všechno půjde hned; že něco nám přirozeně půjde lépe, něco pomaleji. Protože někdo jsme povahy odolnější, někdo citlivější. Co je v jedné situaci přednost, může být v jiné situaci slabost.


Princip 4 x 4, který Vám za chvíli objasním, je kostrou tohoto dárku, která není vidět. Z každé řádky ale bude cítit. Co se tedy budeme učit?

4x4 =  16 podmínek, skládajících se z  4 skupin po 4 dovednostech. Dvě skupiny se týkají našeho myšlení, dvě skupiny našeho jednání.


První čtyřka dovedností: pozitivní myšlenky o sobě

 1. Sebepřijetí: Schopnost přijmout sebe a své momentální emoce bez sebeodsuzování
 2. Pozitivní sebepoznání: Schopnost spatřit sebe jako dobrého člověka, který stojí za to.
 3. Jasnost: Schopnost bez příkras, přibarvování a vnitřní sebemanipulace porozumět tomu, co momentálně cítíme, prožíváme, oceňujeme.
 4. Pozitivní sebepřehodnocení: Schopnost změnit své myšlenky způsobem, který nám pomůže poznat trvalejší, intenzivnější a častější pozitivní emoce.

Druhá čtyřka dovedností: pozitivní myšlenky o druhých

 1. Tolerance odmítnutí: Schopnost přijímat činy druhých jako jejich svobodná rozhodnutí, která povedou k našemu dobru.
 2. Empatie: Schopnost se vcítit se do druhého a vidět svět jeho pohledem.
 3. Vděčnost: Schopnost poděkovat za zkušenosti a lidi, kteří jsou učiteli v našem životě.
 4. Nechat být: Schopnost přestat se patlat v negativních mezilidských situacích.

Třetí čtyřka dovedností: pozitivní jednání, týkající se nás

 1. Plánování: Schopnost rozvíjet účinné strategie a podnikat kroky, které nás posunou směrem k našim cílům 
 2. Posouvání přenastavování: Schopnost přesvědčovat sám sebe, že naše přednosti mohou být dále rozvíjeny, ale bude potřeba tvrdá práce a odhodlání).
 3. Sebereflexe: Schopnost zbavit se zlozvyků, které nás brzdí v dosahování vnitřní spokojenosti.
 4. Upřednostňování pozitivních emocí: Schopnost dělat si čas na aktivity, které nám dělají dobře.

Čtvrtá čtyřka dovedností: pozitivní jednání, týkající se druhých

 1. Laskavost: Schopnost být přátelským, velkorysým a ohleduplným k druhým lidem.
 2. Autonomie: Schopnost odolávat vlivu druhých, vytvářet svá vlastní nezávislá rozhodnutí a přijímat opatření závislá na našich důležitých životních hodnotách.
 3. Expresivnost: Schopnost snáze komunikovat a sdílet s druhými i ty aspekty svého života, které považujeme za intimní (typicky v partnerských vztazích).
 4. Asertivita: Schopnost postavit se ve stresových vztahových situacích sám za sebe a prosadit své potřeby.
ZDROJ: www. firstclass.cz