LenkaBilaBlogMoudra od jiných lidí, která mne zaujala ...

Jak vztahy s otcem ovlivňují život ženy

Publikované 11.05.2017 v 09:37 v kategórii ŽENSKOST, prečítané: 75x

Holčička je až do dvanácti let citově velmi silně vázána na otce, očekává jeho pozornost a lásku ještě více než od matky. V tomto období je pro ni krajně důležité, aby se otec realizoval jakožto trojí božstvo – jako Král, Vědec a Starostlivý tatínek. Jeho prostřednictvím získává holčička vnitřní klid.
vztahy-s-otcem

Král— je otec panující prostoru, kde dívenka žije, otec všechny ovlivňující a svou mocí zajišťující stabilitu. Král je člověk společností vážený a jeho postavení holčičce dovoluje, aby se cítila hrdě a byla naplněna sebeúctou, důstojností a pocitem důležitosti.


Vědec– to je otec neustále se rozvíjející a schopný poznávat svět. Stejně jako každá žena, i holčička se pokládá za celistvý Vesmír a je pro ni důležité, aby vedle ní byl muž, který nejenom neustále zkoumá její vnitřní svět, ale pomáhá jí vyznat se sama v sobě. Vědec-otec umožňuje dívence stále se měnit, nacházet svoje nové stránky a pro mužské oči být vždycky zajímavá.


Třetím božstvem — starostlivým a milujícím tatínkem — je ten, kdo ji vždycky podrží a pomazlí se s ní. Pohoupá ji na kolenou, poví pohádku a vnukne jí ten nejsladší pocit na světě, že je možné být věčně maličká a nemít z ničeho strach. Být si jistá, že se o tebe vždycky někdo s laskavostí postará, cítit, že si zasloužíš pozornost a úctu a můžeš si dovolit být pokaždé jiná. To je to, co by měl otec ideálně holčičce předat.

Nicméně však vlivem nejrůznějších okolností se nám ne vždycky od otců dostává toho, co potřebujeme. Musíme se tedy postarat samy. Co vám otec nedal v dětství, můžete dostat dodatečně teď. Hlavní bude to hluboce procítit a staré vzpomínky nahradit ve své paměti novými obrazy, které si sama vytvoříte.


Zamyslete se nad tím, které božstvo bylo u vašeho otce rozvinuto nejsilněji a které bylo slabší. Vybavte si svého tatínka-Krále, tatínka-Vědce a Starostlivého tatínka…Jaké emoce ve vás každý z nich vyvolává?


Jestliže jste málokdy pocítila otcovu lásku a starostlivost, vybavte si ty vzácné chvilky, kdy vám je projevoval a představujte si, jaké by to bylo, kdyby byl v tomto ohledu štědřejší. Představte si, jak mu sedíte na klíně, čte vám pohádku a vy se smějete a cítíte se šťastná, bezstarostná, milovaná, v bezpečí…Vytvořte ve své mysli váš společný obraz s tatínkem Starostlivým, pobuďte v tom obraze nějakou chvíli, aby se emoce usadily ve vaší duši a už nikdy odtud neodešly.


Pokud jste necítila v dětství hrdost na svého otce, zamyslete se dnes – nenajde se vzpomínka, kdy vám táta připadal jako Král? Kdy jste cítila jeho moc a sílu? Vybavte si ty okamžiky a prožijte je nanovo, výrazně, silně a emotivně a zapamatujte si obraz otce právě takový. Nebo si vytvořte na základě vzpomínky nový obraz ze svého dětského života, v němž budete malá holčička a budete cítit, že váš otec je pánem světa, vše mu podléhá a vy jste naplněna hrdostí na svého tátu.


Pokud jste v dětství postrádala otcův zájem o to, co se děje ve vašem vnitřním světě, táta vám nepomáhal vyznat se sama v sobě, nevedli jste žádné důvěrné hovory o životě, představte si alespoň dnes, jaké by to bývalo mohlo být…


Vyprávějte ve své fantazii otci o dětských obavách, myšlenkách a citech, otevřete mu svůj vnitřní svět a pociťte jeho zájem o něj. Možná chtěl váš otec v hloubi duše znát, co se děje s jeho dcerkou, ale zeptat se mu nedovolily vnitřní komplexy, zábrany anebo přesvědčení, že role otce spočívá v něčem jiném. Prociťte svou blízkost s otcem dnes a získejte tolik jeho podpory, kolik byste jí byla uvítala tenkrát.


ZDROJ: www.adaline.cz