LenkaBilaBlogMoudra od jiných lidí, která mne zaujala ...

KDO POCHOPÍ SVŮJ DECH, POCHOPÍ I SVŮJ ŽIVOT

Publikované 12.09.2017 v 20:12 v kategórii ZDRAVÍ, prečítané: 72x

jen-dychej.jpg

Lidé stále hledají nějaké tajemství, měli by ale spíše pochopit, proč žijí, odkud přišli, kam se vrací. Proto je důležité, aby ze všeho nejdříve pochopili sami sebe. Vůbec totiž nechápou svůj lidský úděl a osud. Nejprve bychom měli pochopit především svůj dech, sebe, své tělo, význam života, zlepšit svůj osud a nepadat pořád dolů. Člověk je totiž stvořen k tomu, aby mířil neustále nahoru. Mám tím na mysli našeho ducha a duši a namísto tohoto pochopení většina lidí lpí na tom, co bylo.


Když jim ale řeknu, že by měli pochopit svůj dech, v němž je ukryta spousta tajemství, například kam máme dospět, nebo že nemáme zůstávat otroky svých myšlenek, čímž nejvíce propadáme dolů, tak sice souhlasí, ale stále si nechtějí uvědomit, jak je dech důležitý. Člověk má poznáním svého dechu jít nahoru. Je to totiž lék, kterým nám dal Bůh zadarmo a měli bychom se jím proto více zabývat a ne tím, co je kolem nás, co bylo a co bude. Vždyť nevíme, co se stane třeba za pět minut. Místo toho lpíme na majetku, myšlenkách a na tom, co je nám půjčeno.


Vysvětlím to. Když se třeba něco naučíme, tak si mnohdy myslíme, že jsme učební látku zvládli natolik dobře, že ji můžeme hned provozovat, aniž bychom pochopili její pravý význam. Naučíme se sice rozpoznat plus a mínus, ale nejdeme až do hloubky k jádru věci. A právě v tomto jádru spočívá tajemství, k němuž máme dojít a ne si povrchně myslet, že už všechno umíme. Jestliže neumíme pracovat s dechem, nelze říct, že opravdu vše umíme. Proto se má člověk naučit dýchat například při meditacích, józe, či různých cvičeních, které souvisí s dechem. Kolik je ale lidí, kteří umí správně využívat dech? Je jich ve skutečnosti jen hrstka.


Mudrcové, jogíni, lámové, šamani, a v minulosti i svatí lidé, jako Buddha nebo Ježíš, ti všichni nejprve ze všeho vyučují dech, neboť se řídí svatou pravdou: „Kdo pochopí svůj dech, tak teprve potom pochopí život.“ My, lidé, se dnes zabýváme povrchními věcmi a chceme všechno čistit z venku a nikoli zevnitř. Vemte si třeba špinavý hrneček, když jej umyjeme pouze zvenčí, tak k čemu nám bude? To samé ale lidé dělají sami se sebou anebo chtějí, aby za ně někdo očistu udělal. Jak lze ale strčit ruku do těla a vše vyčistit? Tohle dokáže jen sám člověk svým dechem.


Podobně to praktikuje i řada esoteriků, kteří sami neprošli vnitřní očistou a chtějí pak léčit další lidi, nebo je učit, či jim otevřít třetí oko… Nezřídka se potom stává, že se od nich lidé vracejí naprosto zničení. Je to dnes bohužel velká realita a spousta těchto lidí mě za tato slova nebude mít ráda.


Pokud neprojdeme vnitřní očistou, pak nemůžeme pomáhat ostatním. Spousta lidí to ale dělá opačně. Byla bych proto šťastná, aby lidé poslouchali, zkoumali moudrost a učení svých předků, jako Ježíše, Buddhy, Krišny a dalších svatých mudrců, kteří nám tu zanechali spoustu zlata a drahocenných rad. Zlato však nespočívá v tom, co vidíme okolo, zlato je jen v nás samotných. Ne nadarmo se proto ve světě se říká: „Začni sám se sebou,“ a tohle dodržujme.


ZDROJ: http://www.informaceodjinud.estranky.cz/  Mgr. Ganjuur „Gana“ Gantulga, mongolská šamanka