LenkaBilaBlogMoudra od jiných lidí, která mne zaujala ...

Když tě svět nemá rád za to, jaká jsi, toto si přečti

Publikované 11.04.2018 v 14:05 v kategórii POSTOJ, prečítané: 31x


Jsi silná dívka. 

Jsi tou, která co říká, to také myslí. Která si stojí za tím, čemu věří. Která ví, že její city jsou důležité a že její rozhodnutí jsou výhradně její záležitostí.


Jsi chytrá dívka. 

Jsi tou, která když hovoří, dokáže zvolit vhodné výrazy. Která je upřímná a má zlaté srdce. Která přemýšlí ještě dříve, než začne hovořit. A která, dříve než se pro něco rozhodne, uváží veškerá «pro» a «proti».


Jsi dívka, jež si stojí za svým.

Jsi dívka, jež nepřijímá odpověď «ne» když se to týká jejích zájmů a která se nebojí říci «ne», pokud s něčím nesouhlasí. Jsi dívka, jež umí naslouchat, nicméně je přesvědčena o správnosti svých názorů.

Právě to je napsáno ve tvém srdci; je to to, čemu jsi porozuměla na základě získaných zkušeností, to, co si s sebou neseš po celou dobu svého života. A tyto zásady tě vedou kupředu.


Víš, jak máš žít v souladu se svými zásadami, ale víš také, jak je třeba přijímat to, co chce nabídnout svět. Víš, jak se usmívat a jak vyjadřovat svou přízeň lidem, které máš ráda. Ale víš také, jak odmítat a jak včas odejít, pokud se tvému srdci nedostává toho, co potřebuje.


Tvůj charakter zformovalo to, čím jsi během svého života prošla, ti lidé, kteří tě mají rádi, a věci, které jsi pochopila. Jsi spokojena s tím, jaká jsi a jak se cítíš.


Tvojí výraznou charakterovou vlastností je zásadovost. To však neznamená, že jsi ostrá a hrubá. A ty to dobře víš. Dobře víš, že tím nejcennějším, co máš, je právě to, že jsi sama sebou. A zůstaneš sama sebou navždy, bez ohledu na to, co se ti v životě přihodí.

Nepatříš mezi ty, které se budou omlouvat za to, jaké jsou. Nepřistupuješ na kompromisy, a to kvůli komukoliv. Jsi něčím, co dokáže ostatní zaujmout a nadchnout k tomu, aby byli hrdi sami na sebe a žili podle pravidel, která jsou jim vlastní.


Inspiruješ ostatní k tomu, aby dosahovali toho, co chtějí, aby si stáli za tím, čemu věří, a to i za cenu toho, že se svým názorem budou jedineční, originální.


Patříš mezi ty, kteří procházejí životem s hlavou vzhůru, jsi otevřená názorům ostatních lidí, přitom ale na své zásady nezapomínáš.


Ze strany okolního světa se můžeš dočkat celé řady negativních projevů a reakcí. Za to, čemu věříš, tě možná mnozí odsoudí. Mohou pro tebe vymyslet i celou řadu nelichotivých označení. A budou všemožnými způsoby zkoušet, zda nad tebou mají «nadvládu».


Potom se snaž být nade vším a uchovat si své vlastní přesvědčení. A dokonce i v případě, když se ti zdá, že se proti tobě spikl celý svět a na tvé straně nikdo nestojí, věz, že i v takovém případě se najdou mnozí, kteří tebou budou nadšeni a pro které budeš znamenat inspiraci. A proto buď i nadále sama sebou.


ZDROJ: www.adaline.cz