LenkaBilaBlogMoudra od jiných lidí, která mne zaujala ...

Seminář SEBELÁSKY s Mílou Lukášovou, Kolín 20.-21.10,2017

Publikované 02.11.2017 v 17:09 v kategórii SEBELÁSKA, prečítané: 59x

Jen pár zásadních výstupů z mých poznámek :-)
1. SEBEHODNOTA & SEBELÁSKA se odvíjí od startu našeho života : početí - prenatálu - porodu - dětství. 
Dle toho, jak interaktuji s okolím, nastavuji si svou sebehodnotua získávám hluboká přesvědčení, která řídí můj život. 
Krátce: TO, CO SE MI DĚJE & JAK TEĎ ŽIJI - TO VYPOVÍDÁ O MÉ SEBEHODNOTĚ!
2. Když přicházíme na svět, odpovídáme si na 3 základní otázky:
A. Jsem vítán/a ?
B. Takový/á jaký/á jsem - jsem OK ?
C. Mám dostatek ?
3. Pokud pochopíme, jak máme SEBELÁSKU nastavenou - pochopíme svůj dosavadní život & můžeme ovlivnit/ přenastavit svůj život budoucí ;-). K tomu je potřeba se vrátit po krocích na časové ose zpět a pochopit svůj ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH - co se opakuje, co je zásadní, co a proč nás trápí a také jak se k tomu postavit ... většinou  stačí si některé věci jen uvědomit a přijmout, popř. odpustit :-) - ideálně se ze situaci něco naučit :-)!
4. Rodiče nám dodávají vhodnou výbavu = hmotný materiál = TĚLO, přičemž naše TĚLO je jako auto a naše DUŠE je jako řidič :-). Máme několik těl - v jogínské nauce rozlišujeme dokonce těl 10, ale pro práci s sebeláskou nám postačí rozlišovat mezi tělem FYZICKÝM - EMOCIONÁLNÍM - MENTÁLNÍM. V rámci naší RODOVÉ KARMY, může docházet k tkzv. řetězení = opakování modelů chování/ vzorců ... dokud se nepoučíme! Tak se stává, že přebíráme témata rodičů, či se nějaká událost opakuje v mužské či ženské linii - např. agrese či sebeobětování. 
5. SMYSLEM ŽIVOTA je RŮST DUŠE :-)
6. Typy poučení/ zákonů:
- měla by existovat rovnováha DÁVÁNÍ & BRANÍ :-)
- lekce, které nedáme TEĎ - budou PŘÍŠTĚ ;-)
- čas je vzácný = proto je třeba soustředit se na SMYSLUPLNOST ;-)
7. MEDITACE " DĚTSTVÍ" - náš úkol & naše esence: úkol u mne =  KLÍČ :-) &  esence u mne = KOPRETINA :-)
8. Meditace na VNITŘNÍ DÍTĚ: vnitřní zranění - pozvání narušitele do mého vnitřního prostoru - dialog - uzavření minulosti
9. Meditace TALENTY & VLOHY: u mne vést/ povznášet :-)
10. Pomůcky pro sebelásku:
- dát sebeláskau na 1. místo
- minimalizovat destrukci
- kouknout na emoci XY zvětšovacím sklem a zeptat se: " Dokazuje toto, že se mám ráda ?"
- podporovat všeobecně to, co nás podporuje ;-)
- říci NE! emocím typu VINA - STUD - SEBELÍTOST - SEBE-MRSKÁNÍ 
- často se ptát sama sebe: " JAK TOTO vypovídá o mé sebelásce ?"
11. Bezpodmínečná láska není dle Míly možná. Prý je to obchod na hmotné úrovni. Př. Mám své potřeby - potřebuji partnera, který je naplní a opačně. Tohle já tak nevidím, ale zápis je zápis ;-)
12. Typ na KNIHY: 
- Probouzení zranitelnosti od Troubeho (ztahového psychologa ;-)
- Koncept continua = recept na vychování šťastného člověka
13. TRVALE UDRŽET SEBELÁSKU = CELOŽIVOTNÍ ÚKOL :-)!
14. Moje vlastní utrpení tento svět šťastnější neudělá ;-)! Více prospěšná budu tomuto světu, když budu šťastná :-)
15. Velmi důležitá součást SEBELÁSKY je zdravý vztah ke svému TĚLU = "Být dobrým = vědomým = moudrým  hospodářem :-)!" Proč ? Neb TĚLO je spojenec DUŠE :-)!
16. TEST NE-SEBELÁSKY: ... příště :-)!