LenkaBilaBlogMoudra od jiných lidí, která mne zaujala ...

Chcete se stát BRILIANTEM ?

Publikované 12.03.2019 v 13:29 v kategórii ÚSPĚCH, prečítané: 17x

Dobrý den,

chcete být hvězdou, osobností, zajímavou a úspěšnou, inspirující a podivuhodnou? Chcete být briliantem, kterého si každý všimne? 


To je normální. Tohle si podvědomě přeje většina lidí, i kdyby vám nakrásně tvrdili, že ne. Každý člověk, když poctivě nahlédne do svého nitra, pozná, že si něco přeje. To je normální. Je normální chtít hezký život, je normální snít o něčem větším a lepším, je normální být nadšený ze života a toho, co je kolem vás!

Chcete být briliantem. Chcete potkávat lidi, kteří ten briliant ocení. Víte však, jak se oceňují brilianty?

Odborné hodnocení briliantů je označováno 4C. O ceně rozhodují základní čtyři parametry briliantu:

Caratweight (váha v karátech)
Color (barva)
Clarity (čistota)
Cut (brus)

Pokud bychom toto hodnocení vztáhli na člověka, vypadalo by to asi nějak takhle:

Váha — nakolik důležití jste pro sebe sama i pro jiné lidi, jakou váhu má vaše osobnost.

Barva - Jakou energii vyzařujete? Světlou, nebo tmavou? Ke šťastným a radostným lidem jsou ostatní přitahováni jako k magnetu.

Čistota - Jaké myšlenky převládají ve vaší hlavě? Čisté myšlenky štěstí a radosti, nebo myšlenky závisti a nespokojenosti?

Brus - V životě se často setkáváme s těžkostmi a zkouškami. Naše osobnost tak prochází broušením, aby zářila jako ten nejkrásnější briliant. Vzpomeňte si na zkoušky, kterými jste prošli, a zamilujte si je, najděte v nich svou sílu. Často právě díky tomu, co se nám přihodilo, se stáváme tím, kým jsme dnes.

A jestliže vás život vystaví dalším těžkostem a zkouškám, dívejte se na ně jako na proces nezbytného vybrušování vlastní osobnosti. Nezapomeňte, že briliant není nic jiného, než vybroušený diamant – tedy uhlík, který byl vystaven velmi silnému tlaku.

Buďte silní, buďte vítězi, buďte briliantem.

Ať jste v této chvíli jakýmkoli briliantem, vždycky máte možnost vylepšit základní parametry svojí kvality, svoje 4C. A já ve vás věřím.

Protože jestliže čtete tyto řádky, znamená to, že vám není jedno, jak se váš život bude vyvíjet. Znamená to, že jdete cestou sebezdokonalování.

Přeji vám, aby vám tato cesta přinášela radost.

S pozdravem, Natalia
ZDROJ: www.pronaladu.cz / SmartAkademie.cz